Porada

Opieka nad dzieckiem - ile dni przypada w roku szkolnym 2021/2022?Opieka nad dzieckiem — poznaj swoje prawa! 

Każdy rodzic niemal codziennie musi zmagać się z wieloma obowiązkami, które dotyczą wychowania dziecka. Jeżeli jesteś pracującym rodzicem, to oprócz nich, przysługują Ci również prawa pracownicze, o których dobrze jest wiedzieć. Część z nich — jak na przykład urlop do opieki nad dzieckiem — to wiedza, która części z rodziców umyka. Przez brak dostępu do niej tracimy często urlop wypoczynkowy, który mógłby zostać wykorzystany w zupełnie inny sposób. Przechodząc jednak do rzeczy: dokładne zasady opieki nad dzieckiem opisuje art. 188 Kodeksu Pracy. W nim znajduje się bardzo szczegółowa informacja, która dotyczy liczby dni, jakie przysługują każdemu rodzicowi do opieki nad zdrowym dzieckiem — w wymiarze dokładnie 2 dni lub 16 godzin.

Ustawa opisuje ponadto zasady, których należy przestrzegać podczas starania się o taki urlop. Opieka nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje rodzicowi wychowującymi dziecko, które nie ukończyło jeszcze 14 lat. O tym, kiedy taki urlop ma być wykorzystany, decyduje tylko i wyłącznie pracownik, na odpowiednio wypełnionym i przedłożonym wniosku urlopowym (pomocne w tym wypadku mogą być wnioski urlopowe na InEwii). Jeżeli z pracodawcą nie wiąże Cię umowa o pracę na pełen etat, to liczbę godzin, którą możesz wykorzystać na urlop do opieki nad dzieckiem, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu, w jakim jesteś zatrudniony. 

Kto może się starać o urlop do opieki nad dzieckiem? 

O urlop nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin może starać się każda zatrudniona osoba — bez względu na to, jaką umowę posiada. Prawo do urlopu nabywa się już w pierwszym dniu, w którym umowa o pracę zaczyna obowiązywać. Nie ma zatem znaczenia od kiedy jesteś zatrudniona/y. Bez znaczenia jest również obowiązujący etat — każdemu przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem z prawem do zachowania wynagrodzenia. Jedynym przepisem prawnym, który nie zapewnia rodzicowi możliwości skorzystania z opieki nad dzieckiem, jest zasądzone pozbawienie matki lub ojca do praw opieki nad nim.

Jak poprawnie wypełnić kartę urlopową? Jak zrobić to w takim sposób, aby móc skorzystać z omawianego w tekście urlopu? To, o czym jeszcze musi pamiętać każdy rodzic, to okres, w którym można starać się o opiekę nad dzieckiem. 2 dni lub 16 godzin, o których mowa, przysługują każdemu w całym roku kalendarzowym — czyli do 31 grudnia. Dni niewykorzystane nie przechodzą na rok następny. Natomiast w nowym roku, każdy z pracowników otrzymuje kolejną pulę 2 dni lub 16 godzin, które może wykorzystać. O czym jeszcze warto pamiętać? Opieka nad dzieckiem dotyczy każdego posiadanego przez rodzica dziecka. Nie ma znaczenia, czy jesteś matką lub ojcem jednego, dwóch, trzech lub więcej dzieci. Według Kodeksu pracy masz prawo do opieki nad każdym z nich w wymiarze już wcześniej opisanym. Niezwykle istotne jest również to, że taki urlop przysługuje każdemu z rodziców. To znaczy, że zarówno ojciec, jak i matka mogą starać się o niego starać, nawet jeśli wnioskują o opiekę nad tym samym dzieckiem — ważne, żeby urlopy obojga rodziców nie pokrywały się ze sobą. W sytuacji, w której jeden z rodziców pozostaje bez pracy, dni przechodzą na drugiego z pracujących opiekunów.