Wyszukaj kategorie w SuwałkiInformacje o mieście Suwałki

S uwałki to najmłodsze, ale i najgęściej zaludnione miasto na Suwalszczyźnie - całkiem niedawno był stolicą województwa suwalskiego.

Historia miasta Suwałki

Miasto zostało założone przez Zakon Wigierskich Kameldolitów na ich rozległych posiadłościach. Wybudowano ją w pobliżu meandrów Czarnej Hańczy, gdzie spotykały się historyczne szlaki z Grodnie do Królewca i z Mazowsza na Litwę. Początkowo, około 1690 r., była to niewielka osada. Ponieważ rozwijał się bardzo szybko, Cameldolitowie postanowili przekształcić go w miasto. W 1710 r. król August II nadał im przywilej organizowania jarmarków i jarmarków. W 1715 r. mnisi uwolnili mieszkańców od służby willi i wyznaczyli rynek oraz działki budowlane. Przywilej stania się miastem nadał w 1720 r. król August II. Opierała się ona na prawie magdeburskim i ugruntowanych rynkach, targach i herbie. Po III rozbiorze Polski w 1795 r. Suwalszczyzna znalazła się pod panowaniem pruskim. Nowe władze skonfiskowały majątek Kameldolitu i w 1800 r. zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru w Wigrach. W ten sposób Suwałki przestały być miastem zakonnym.

Po Kongresie Wiedeńskim Suwałki zostały umieszczone w granicach Królestwa Polskiego. W 1816 r. Suwałki stały się siedzibą województwa augustowskiego, a po 1837 r. siedzibą województwa. Wartością historyczną Suwałk jest zachowany zgodnie z planami układ miasta z 1825 roku.

To wielki rynek przekształcono w ogródek wypoczynkowy, cmentarz przeniesiono za rzeką Czarną Hańczą, dzielnicę żydowską, zaprojektowano nowy rynek i wytyczono nowe ulice. Pierwotnym elementem planu zagospodarowania przestrzennego było zachowanie reprezentacyjnej struktury miasta - zwłaszcza budynków użyteczności publicznej - wzdłuż głównej ulicy, która stanowiła naturalny fragment drogi Kowna prowadzącej z Warszawy przez Kowno do Sankt Petersburga. Ulica ta, zwana obecnie ulicą Kościuszki, pozostaje główną arterią miasta.

Zarejestruj się

Tylko 5 minut dzieli Cię od założenia własnej wizytówki na CityOn.pl do której masz dostęp 24 godziny 7 dni w tygodniu! Zarejestruj się lub poznaj zalety Naszego portalu!

Widok z drona

Podziel się

Podziel się z Naszymi użytkownikami unikatowymi zdjęciami z Twojego miasta, filmami wideo oraz zdjęciami. Skontaktuj się z Nami a resztę zrobimy za Ciebie!