Porada

Pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnościąPełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to kompleksowa usługa księgowa, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdej spółki. Powinna być prowadzona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, co między innymi oznacza, że każda złotówka przechodząca przez spółkę powinna mieć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Oczywiście wspomniana ustawa dopuszcza pewne uproszczenia o ile spółka spełnia określone warunki.

Charakterystyka spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zakładana przez jedną lub więcej osób tzw. wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania utworzonej spółki w ograniczonym zakresie.

Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi minimum 5 000 zł i dzielony jest na udziały poszczególnych wspólników, które w przypadku sp. z o.o. nie muszą być równe. Istotnym jest, że umowa spółki może być zawarta w formie aktu notarialnego lub elektronicznie przez system S-24, po zawarciu umowy spółka zaczyna istnieć i może uzyskać NIP, REGON czy założyć konto bankowe. Natomiast dopiero po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) spółka uzyskuje osobowość prawną.

Księgowość spółki z o.o.

W przypadku formy działalności jaką jest spółka z o.o. nie mamy wyboru w kwestii sposobu rozliczania - musimy zdecydować się na księgowość pełną od samego początku prowadzenia działalności, niezależnie od tego jaki jest przychód spółki. Natomiast w zależności od osiąganych przychodów mamy dwa progi podatkowe 9% i 19%. Ulgowa stawka 9% przysługuję podatnikom, którzy posiadają status małego podatnika CIT (mieszczą się w limicie przychodów do 2 mln euro za rok poprzedni).

Pełna księgowość spółki obejmuje kompleksowy system ewidencji finansowej, który pozwala na dokładne monitorowanie wszystkich operacji gospodarczych i zapewnia zgodność z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.

Jednym z głównych obowiązków spółki z o.o. jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obejmują one wszystkie operacje gospodarcze takie jak przychody, koszty, należności, zobowiązania oraz operacje bankowe. Bez żadnych wyjątków każdy wpływ na konto i poniesiony wydatek musi zostać zaksięgowany i odpowiednio udokumentowany. Ewidencja ta powinna być prowadzona w sposób rzetelny, kompletny i systematyczny, co zapewnia dokładność danych finansowych. W skład  ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • Księga główna - zawiera syntetyczny zapis wszystkich operacji gospodarczych;
 • Księgi pomocnicze - służą do szczegółowej ewidencji wybranych operacji, takich jak środki trwałe, rozrachunki z kontrahentami czy magazyn.

Kolejnym istotnym obowiązkiem spółki z o.o. jest także sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych po zakończeniu roku podatkowego. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, który przedstawia jej sytuację finansową oraz wyniki działalności za dany okres. Elementami sprawozdania finansowego są:

 • Bilans - przedstawia stan aktywów i pasywów firmy,
 • Rachunek zysków i strat - rzetelny obraz wszystkich dokonanych w firmie operacji,
 • Informacja dodatkowa - kwestie, które nie znalazły się w powyższych zestawieniach, a mają również istotne znaczenie dla działań podejmowanych przez spółkę.

Poza tym do obowiązków księgowych związanych z tą formą prowadzenia działalności zaliczamy m.in.

 • comiesięczną wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT);
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właściciela oraz jego pracowników;
 • sporządzania i przesyłanie deklaracji podatkowych PIT, VAT.

Zalety i wady pełnej księgowości spółki z o.o.

Pełna księgowość w spółce z o.o. ma specyficzne zalety i wady, które wynikają zarówno z charakteru samej pełnej księgowości, jak i z formy prawnej spółki. Oto kilka z nich:

Do zalety pełnej księgowości spółki z o.o. należy zaliczyć:

 • prowadzenie działalności od momentu podpisania umowy spółki jako spółka w organizacji,
 • ograniczona odpowiedzialność członków zarządu spółki zgodnie z art. 299 KSH,
 • wyłączenie odpowiedzialności wspólników z ich majątku osobistego,
 • niskie koszty założenia spółki,
 • niski kapitał zakładowy o wartości minimalnej 5 000 zł,
 • kompleksowy system raportowania finansowego zapewniający przejrzystość działań spółki,
 • klarowność danych dla zarządu i interesariuszy,
 • możliwość zatrudniania dowolnej ilości pracowników.

Wśród wad pełnej księgowości spółki z o.o. należy wymienić:

 • duża ilość dokumentacji i formalności,
 • częste zmiany przepisów, konieczność dostosowania się do sztywnych procedur,
 • podwójne opodatkowanie - podatek CIT od dochodu, a następnie podatek PIT w przypadku wypłacenia dywidendy,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • zwiększone koszty księgowości w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej.

Prowadzenie pełnej księgowości jest więc procesem skomplikowanym - wyzwaniem, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz znajomości stale zmieniających się przepisów. Właściwe zarządzenie księgowością wspiera podejmowanie strategicznych decyzji oraz minimalizuje ryzyko finansowe, co może przełożyć się na długoterminowy sukces spółki.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Krajowa Kancelaria Rachunkowa, jako profesjonalna kancelaria rachunkowa, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek z o.o. - od założenia spółki, przez przygotowywanie dokumentów, po kompleksową księgowość. Z kancelarią można skontaktować się poprzez:


Najnowsze porady i artykuły na naszym blogu

W Gliwicach, podobnie jak w innych miastach Polski, notariusz pełni nieocenioną rolę w sferze prawnej. Notariusz to osoba, która nie tylko sporządza akty notarialne, ale również zajmuje się wieloma innymi zadaniami związanymi z prawem.

W dzisiejszych czasach, kiedy każdy centymetr kwadratowy w naszych domach jest na wagę złota, a każda chwila czasu jest cenna, poszukujemy urządzeń AGD,

Wyspy Kanaryjskie to częsty cel zakochanych par i nowożeńców, którzy wybierają się w podróż poślubną. Teneryfa przyciąga zróżnicowanym klimatem, atrakcje na Gran Canarii nie pozwolą na nudę, a Fuerteventura to raj dla miłośników sportów wodnych. Którą wyspę wybrać na podróż we dwoje?

Olejek do brody to podstawowy kosmetyk każdego brodacza, który dba o swój zarost. Wybór odpowiedniego produktu może jednak przysporzyć wielu trudności, szczególnie początkującym.

Maska antysmogowa odpowiada za oczyszczanie wdychanego powietrza z zanieczyszczeń. Aby podnieść skuteczność działania takiej maseczki, należy zaopatrzyć się w odpowiedniej jakości filtry

Jeden z najważniejszych elementów kościoła to liturgia, w której obecna jest nie tylko duchowa forma, lecz także wspaniałe stroje i dodatki.

Nowoczesny rekuperator thessla green, który mierzy na bieżąco rzeczywiste przepływy powietrza i ustawia prędkości obrotowe wentylatorów w taki sposób, by strumień powietrza nawiewanego

W ostatnich latach, kosmetyki koreańskie zdobyły globalną popularność, a jednym z kluczowych graczy na tym rynku jest marka Mary&May.

Pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to kompleksowa usługa księgowa, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdej spółki.