Porada

Biegły rewident w Katowicach – jakie świadczy usługi?Biegły rewident w Katowicach – jakie świadczy usługi?

Prowadzenie przedsiębiorstwa to spore wyzwanie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zawiłości przepisów podatkowych potrafią przytłoczyć najbardziej doświadczonego przedsiębiorcę. W toku rozwoju firmy niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnego audytu. Niekiedy jest to wręcz obowiązek przedsiębiorcy. W takich sytuacjach należy skorzystać z usługi biegłego rewidenta. Opowiemy o tym więcej w poniższym artykule.

Biegły rewident – Katowice

Warto wiedzieć, gdzie szukać takich specjalistów jak biegły rewident. katowice to miasto, na którego terenie bez problemu znajdziesz biegłych rewidentów. W firmie GLC swoje usługi świadczy setka wykwalifikowanych ekspertów: doradców podatkowych, prawników, księgowych, biegłych rewidentów, specjalistów ds. kadr i płac i specjalistów z wielu innych dziedzin.

Dzięki temu możliwe jest indywidualne podejście do każdej sprawy. Audyt finansowy oraz inne usługi świadczone są w możliwie krótkich terminach, a jednocześnie specjaliści dochowują najwyższych standardów i przykładają wagę do wszelkich wymogów prawnych. Nie bez znaczenia jest tu wieloletnie doświadczenie i praktyka zawodowa.

Metody pracy są dopasowywane do każdego klienta – tak, aby działania były efektywne i przyniosły oczekiwane rezultaty. Ponadto zespół ekspertów wykazuje się dbałością o bezpieczeństwo oraz efektywność finansową obsługiwanego przedsiębiorstwa. Firma jest oczywiście wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (lista ta jest prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów).

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług biegłego rewidenta?

Biegły rewident zajmuje się wieloma kwestiami, które dotyczą finansów przedsiębiorstwa. Może zatem pomóc w rozwiązaniu wielu nurtujących przedsiębiorcę problemów. W praktyce możesz otrzymać pełne wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu.

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu – niektóre podmioty mają obowiązek regularnego poddawania się kontrolom. Należą do nich takie instytucje jak: banki, zakłady ubezpieczeniowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe itp. Ponadto obowiązek taki ciąży na firmach, które zatrudniają więcej niż 50 osób na pełen etat, a suma aktywów bilansu na koniec roku wynosi min. 2,5 mln euro, zaś przychody netto kształtują się na poziomie min. 5 mln euro.

Warto pamiętać, że opinia biegłego rewidenta ma wpływ na wizerunek firmy i jej wiarygodność w oczach kontrahentów.

Biegli rewidenci oferują również takie usługi jak: badanie planów połączenia, podziału oraz przekształceń spółek, przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie prowadzonej przez spółkę rachunkowości, badanie związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzanie i aktualizowanie polityki rachunkowości.

Korzystając z usług biegłego rewidenta, możesz liczyć także na pomoc w zakresie wdrażania nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.