Wyszukaj kategorie w WschowaInformacje o mieście Wschowa

Wschowa początkowo otoczona była drewniano-ziemnych fortyfikacji. W 1345 r. planowano budowę palisad, a wielu historyków datowało mury obronne miasta na późniejszy okres, głównie na XV wiek. Dokument ten nie wyklucza jednak istnienia muru obronnego w jednym z odcinków, podczas gdy na drugim znajdują się jeszcze fortyfikacje drewniano-ziemne. Fortyfikacje stopniowo, na dłuższy czas, zastępowano murami obronnymi.

Rozpoczęcie budowy muru obronnego miasta nastąpiło nie później niż w drugiej połowie XIV w., w przywileju z 1409 r. wzmiankowano stare mury i fosy. Jest jednak możliwe, że pierwsza część wałów pochodzi z początku połowy wieku, a nawet na przełomie XIII i XIV wieku. Najwcześniejszym etapem budowy jest zachowany fragment kamienia i cegły w północno-wschodniej części obwodu, wzniesiony od najbardziej zagrożonej strony, ponieważ nie jest chroniony przez przeszkody naturalne. Czas i kolejność budowy kolejnych odcinków jest trudna do ustalenia. Jest bardzo prawdopodobne, że zamknięcie obwodu nastąpiło po 1409 roku. Sugeruje to treść przywileju roku, w którym król kazał ufortyfikować miasto murem i naprawić stare mury. Wraz z zakończeniem budowy pierwszej linii murów miejskich miasto i zamek zostały połączone w jeden system obronny.

Niemal natychmiast po zakończeniu budowy murów rozpoczęto renowację i modernizację murów miejskich. Prace podjęto z inicjatywy i przy wsparciu królów, a jednym z powodów troski o obronę miasta było jego położenie przy granicy. W XV wieku najważniejszym przedsięwzięciem była budowa ściany zewnętrznej. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 1444 roku, a więc zaczęły się przed tą datą. Prawdopodobnie prace trwały długo i być może przewidziane w przywileju z 1534 r. dotyczyły budowy wież i wałów, m.in. ostatnich etapów robót na ścianie zewnętrznej. Podczas prac modernizacyjnych rozbudowano system obronny wokół miasta i naprawiono mury obronne, zwłaszcza po walkach w 1474 r. i po pożarze w 1529 r., który pochłonął drewniane elementy fortyfikacji. Ciężkie, ale nieudane oblężenie Wschowy przez Macieja Korwina w 1474 roku spowodowało zniszczenie murów, a jednocześnie było dobrym sprawdzianem ich skuteczności. W 1587 r. znacznie powiększono mury od południa, a w trakcie dalszych prac odbudowano bramy. W XVIII w. zburzono mury obronne, wkrótce potem, w 1801 r. i 1803 r. zburzono obie bramy miejskie.

Zarejestruj się

Tylko 5 minut dzieli Cię od założenia własnej wizytówki na CityOn.pl do której masz dostęp 24 godziny 7 dni w tygodniu! Zarejestruj się lub poznaj zalety Naszego portalu!

Widok z drona

Podziel się

Podziel się z Naszymi użytkownikami unikatowymi zdjęciami z Twojego miasta, filmami wideo oraz zdjęciami. Skontaktuj się z Nami a resztę zrobimy za Ciebie!