Wyszukaj kategorieInformacje o mieście Rypin

Rypin jest jednym z najstarszych polskich miast. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się już w 1065 r., a prawa miejskie otrzymano w 1345 r.

W ciągu tysiącletniej historii miasto było świadkiem wielu najazdów i wojen (plemiona bałtyckie, krzyżacy, potop szwedzki), a okresy ruin i zmian przynależności terytorialnej przeplatały się z okresami rozkwitu i ekspansji Rypina. Około XIV w. miasto otoczone było murami obronnymi, a także zamek zniszczony prawdopodobnie w czasie wojny trzynastoletniej.

Historia miasta Rypin

Pod koniec XVI wieku miasto liczyło około 900 mieszkańców, posiadało trzy kościoły i rozwijało się aż do wyniszczającego podboju Szwecji w XVII wieku. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ożywienie i rozwój miasta w XVIII w. było osadnictwo Żydów, którzy szybko rozwijali lokalną gospodarkę.

Po utracie niepodległości przez Polskę w 1793 r. i podczas kolejnego, ponad stuletniego rozbioru Polski, Rypin przez dłuższy czas znajdował się pod panowaniem carskiej Rosji. Po upadku imperium rosyjskiego, niemieckiego i austro-węgierskiego po I wojnie światowej Polska stała się niepodległą republiką, a Rypin był świadkiem odrodzenia się polskiej państwowości i władz lokalnych. Następnie okres międzywojenny był okresem rozkwitu Rypina. Wśród najważniejszych projektów i inwestycji międzywojennych wymienić można budowę szpitala, szkoły, stadionu miejskiego, banków i spółdzielni. Ważną cechą wielokulturowości miasta były świątynie czterech wyznań cygańskich: kościoła katolickiego, luterańskiego, prawosławnego i synagogi.

II wojna światowa była dramatycznym okresem w historii miasta i jego mieszkańców. Rypin ciężko ucierpiał na skutek bombardowań i eksterminacji setek mieszkańców miasta, w tym jego elity intelektualnej - urzędników, księży, nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Okres powojenny to czas, kiedy jedną z największych inwestycji było otwarcie naszej szkoły. Ważnym wydarzeniem było wyznaczenie drugiej parafii i budowa nowego kościoła konsekrowanego w 1990 roku. Upadek komunizmu i odnowa samorządu stworzyły nowe możliwości rozwoju miasta.

Rypin obecnie

Obecnie Rypin jest stolicą powiatu, a obecnie głównymi inwestycjami są budowa Centrum Sportowego Rypina, rozwój gazyfikacji oraz strategia rozwoju lokalnego obejmuje plany przekształcenia miasta w lokalne centrum usług rolniczych oraz wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych.

Zarejestruj się

Tylko 5 minut dzieli Cię od założenia własnej wizytówki na CityOn.pl do której masz dostęp 24 godziny 7 dni w tygodniu! Zarejestruj się lub poznaj zalety Naszego portalu!

Widok z drona

Podziel się

Podziel się z Naszymi użytkownikami unikatowymi zdjęciami z Twojego miasta, filmami wideo oraz zdjęciami. Skontaktuj się z Nami a resztę zrobimy za Ciebie!