Blog

Urlop w B2B – jak wygląda?B2B to umowa zawarta między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mowa tu nie tylko dwóch firmach zatrudniających szereg pracowników, ale także o osobach samozatrudnionych, czyli prowadzących działalność jednoosobową. To coraz częściej spotykana forma współpracy w wielu branżach.


Umowa B2B ma wiele zalet: pracownik, który samodzielnie opłaca składki, otrzymuje wyższą kwotę „na rękę”. Może także swobodnie organizować swój czas pracy, ponieważ nie ma obowiązku świadczenia usług w określonym miejscu (rozlicza się za efekt). Wiele osób zastanawia się jednak, jak w przypadku umów B2B wygląda kwestia urlopu. Czy dwa tygodnie płatnego wolnego jest możliwe przy tej formie zatrudnienia? Rozwiewamy wątpliwości!

Urlop na umowie o pracę a urlop B2B

W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę zasady udzielania urlopu określa Kodeks pracy. Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu w roku. Liczba ta jest uzależniona od okresu pracy. Pracownik nabywa prawo do dodatkowych dni urlopowych, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat (wlicza się w to także czas pobierania nauki). Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi minimum 14 dni nieprzerwanego odpoczynku przynajmniej raz w roku (wliczając w to dni urlopowe oraz dni ustawowo wolne od pracy, czyli weekendy i święta). Choć umowa o pracę daje osobie zatrudnionej szereg przywilejów urlopowych, coraz więcej osób świadomie rezygnuje z takiej formy zatrudnienia, decydując się na samozatrudnienie i podpisując z pracodawcą umowę o świadczenie usług B2B. Pracodawcy zazwyczaj chętnie przystają na taką formę współpracy, ponieważ także oni mogą dzięki temu rozwiązaniu więcej zyskać.

Czy osoba świadcząca usługi B2B ma prawo do płatnego urlopu?

Osobom samozatrudnionym nie przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, tak jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kontrakty B2B reguluje Kodeks cywilny (a nie Kodeks pracy). Oczywiście samozatrudnieni także mają możliwość zrobienia sobie przerwy od pracy, jednak za czas odpoczynku nie otrzymają wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy w danym miesiącu wygenerują jakikolwiek przychód, czy nie, wciąż będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich kosztów stałych (w tym składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne). Więcej informacji znajdziesz na https://antal.pl.

Niektórzy starają się tak zorganizować sobie pracę, aby wykonać więcej zleceń przed urlopem, w ten sposób rekompensując sobie czas, w którym nie będą zarabiać. Dzięki temu nic nie tracą, idąc na urlop, ale przez pewien czas są zmuszone do pracy na większych obrotach. Nie w każdej branży istnieje jednak taka możliwość. Dlatego coraz więcej osób szuka alternatywy, dzięki której wciąż będzie mogło świadczyć usługi na podstawie umowy B2B, ale nie będzie musiało rezygnować z dochodów w trakcie dni wolnych od pracy.

Choć nie ma obecnie przepisów, które regulowałyby temat urlopu dla osób zatrudnionych na podstawie umowy B2B, to istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków wynagrodzenia za dni niepracujące ze stroną zlecającą wykonanie danej usługi. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych pracowników coraz więcej firm proponuje osobom samozatrudnionym wariant płatnego urlopu jako dodatkowy benefit. Szczegóły takiego rozwiązania zawsze są jednak ustalane indywidualnie.