Porada

Pomiary akustyczne - kiedy należy wykonać badanie hałasu?Pomiary akustyczne - kiedy należy wykonać badanie hałasu?

Zapoznając się z prawem budowlanym, możemy napotkać informacje o dopuszczalnych normach hałasów w konkretnych typach budynków. Podane w decybelach wartości nie są dziełem przypadku, a w pełni przemyślanym działaniem, które ma chronić interesy, a przede wszystkim zdrowie mieszkańców czy pracowników konkretnych obiektów. Skąd jednak wiedzieć, czy mieścimy się w normach? Wówczas z pomocą przychodzą profesjonalne pomiary akustyczne. Jesteś ciekaw, na czym polegają? Kiedy są konieczne? Czytaj dalej!


Hałas, który jest niebezpieczny dla pracowników

Zanim przejdziemy do samych pomiarów akustycznych, skupmy się przez chwilę, na tym, dlaczego tak właściwie są one istotne. Wiele limitów może wydawać się zaniżonych. W rzeczywistości jednak wcale nie musimy mieć kontaktu z dźwiękiem startującego samolotu czy innymi okolicznościami, których dźwięk przekracza 130dB. Już znacznie mniejsze wartości, przy stałej ekspozycji aparatu słuchowego mogą doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.

To właśnie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców czy pracowników, zarówno w obiektach przemysłowych, jak i budynkach mieszkalnych należy regularnie przeprowadzać pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne - czym są?

Pomiary akustyczne mają na celu sprawdzenie siły natężenia dźwięku, a także prędkości jego rozchodzenia. Są także niezbędne podczas lokalizowania źródła powstawania uciążliwego hałasu. Badanie hałasu jest przeprowadzane zarówno w budynkach, które zostały wzniesione wiele lat wcześniej, jak i w obiektach nowo powstających.

Pomiary akustyczne mają na celu zlokalizowanie i wyeliminowanie źródła hałasu, co w konsekwencji oznacza poprawę stanu akustycznego w danym obiekcie. Ich wykonanie jest niezbędne do spełnienia norm zawartych w prawie budowlanym.

Gdzie wykonywane są pomiary akustyczne?

Badanie hałasu nie dotyczy wyłącznie dźwięków wydobywających się z wnętrza budynku. Hałas może bowiem przenikać także z zewnątrz. Pomiary akustyczne dotyczą więc obszarów takich jak:

  • środowisko przemysłowe,
  • budynki mieszkalne,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • napowietrzne linie energetyczne,
  • przestrzeń komunikacyjna (hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych itd.).

Jak w praktyce wyglądają pomiary akustyczne?

Do przeprowadzenia pomiarów akustycznych niezbędne są odpowiednie narzędzia, a także ekspercka wiedza. Dane, które dostarczają urządzenia do pomiarów hałasu, są interpretowane przez fachowca. Ważne jest także przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.