Blog

Laboratorium Wytrzymałościowe TenslabLaboratorium Wytrzymałościowe Tenslab z siedzibą w Gdańsku oferuje usługi z zakresu badań połączeń spajanych i wyrobów hutniczych z metali oraz ich stopów. Badania prowadzone przez laboratorium wykorzystuje się głównie w celu kwalifikowania technologii spajania. Laboratorium oferuje także możliwość przeprowadzenia testów pod kątem zgodności z obowiązującymi normami.


Dużym atutem Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab jest profesjonalne wyposażenie, dzięki któremu możliwe jest przygotowywanie próbek do badań we własnym zakresie. Dzięki temu, Tenslab sprawnie i szybko przeprowadza zlecone badania.

tenslab1

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – zakres oferowanych usług

W skład oferty Laboratorium wchodzą m.in. następujące metody badań:

 • próba udarności, która ma na celu zbadanie odporności próbki na pękanie w wyniku obciążenia.  Podczas badania udarności istotną rolę odgrywa temperatura próby, dlatego też test jest wykonywany np: w temperaturze pokojowej, w temperaturach obniżonych do -60 oC oraz z wykorzystaniem ciekłego azotu (tzn. w temperaturze -196 oC). W Tenslab próba udarności przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN ISO 9016 oraz PN-EN ISO 148-1. Do badania udarności wykorzystuje się młot Charpy’ego.
 • badania metalograficzne. Tenslab przeprowadza badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe. Badania makroskopowe wykonywane są na zgładach metalograficznych okiem nieuzbrojonym lub za pomocą mikroskopu stereoskopowego. Bardziej zaawansowaną aparaturę wykorzystuje się podczas badań mikroskopowych, do wykonania których niezbędne jest użycie mikroskopu elektronowego lub optycznego.
 • statyczna próba rozciągania metali, w celu oceny ich własności wytrzymałościowych. Statyczna próba rozciągania polega na rozciąganiu próbki w przeciwnych kierunkach aż do jej rozerwania. Próba rozciągania metali pozwala na określenie: wydłużenia przy maksymalnej sile, przewężenia procentowe przekroju, wydłużenia po rozerwaniu, granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie itd. Wykonywana przez Tenslab próba rozciągania przeprowadzana jest zgodnie z następującymi normami:
 • PN-EN ISO 9018,
 • PN-EN 10164,
 • PN-EN ISO 4136,
 • PN-EN ISO 5178,
 • PN-EN ISO 6892-2,
 • PN-EN ISO 6892-1.

Powyższe metody badań to oczywiście nie jedyne z świadczonych przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab usług. Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab wykonuje również takie badania jak:

 • badanie korozyjności,
 • próba łamania,
 • analiza składu chemicznego,
 • pomiar twardości,
 • próba zginania,

oraz wiele innych.

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – najwyższa jakość

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab świadczy usługi na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki:

 • akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1700 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • zgodność przeprowadzanych badań z wymogami oraz akceptacja wyników badań przez: BV, RINA, PRS, ABS, DNV,
 • profesjonalnemu podejściu specjalistów pracujących w Tenslab.

W celu poznania szczegółowych warunków oferty oraz ustalenia warunków współpracy zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami pod numerem: +48 739 000 203 lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres mailowy: wytrzymalosciowe@tenslab.pl).