Porada

Jak wygląda test na zawodowego pracownika ochrony?Licencja pracownika ochrony fizycznej to dokument, który pozwoli znaleźć pracę w większości miejsc, gdzie potrzebna jest profesjonalna ochrona fizyczna. Zawodowego ochroniarza nie należy mylić z ochroniarzami z marketów czy sklepów RTV, gdyż to zupełnie inny poziom wtajemniczenia. Jak zostać licencjonowany ochroniarzem? Jak wygląda egzamin na licencję? Dowiesz się tego w tym artykule!

Kim jest licencjonowany ochroniarz?

Aby zostać licencjonowanym ochroniarzem należy ukończy kurs na pracownika ochrony fizycznej. Opcjonalnie można również ukończyć studia o kierunku technik ochrony fizycznej. Wiedza pozyskana na kursie lub studiach jest kluczowa do zdobycia licencji pracownika ochrony fizycznej oraz wykonywania zawodu.

Co potrafi licencjonowany ochroniarz? Dobry profesjonalista potrafi zaplanować rozmieszczenie monitoringu oraz pozostałych zabezpieczeń danego obiektu. Potrafi również zabezpieczyć imprezy masowe, takie jak marsze czy koncerty. Wiedzę, która pozwala na pracę przy takich wydarzeniach weryfikują jest testy dla pracowników ochrony.

Specjaliści ochrony fizycznej mogą liczyć na zatrudnienie przy większości imprez masowych, czy przy zabezpieczaniu terenów firm, biurowców czy obiektów przemysłowych.

Wymagania wobec licencjonowanych pracowników ochrony

Wszyscy licencjonowani pracownicy ochrony zostają wpisani do rejestru. Aby móc się tam znaleźć należy spełnić szereg wymagań. Wpisanie się rejestru jest obowiązkowe, gdyż jest on podstawą do legalnego wykonywania zawodu licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej. Wszystkie wymagania określone są ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Wymagania do wpisania do rejestru:

  • Kandydat musi posiadać obywatelstwo kraju europejskiego, Konfederacji; Szwajcarskiej lub jednego z państw EFTA;
  • Kandydat musi mieć ukończone 21 lat;
  • Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe;
  • Kandydat posiada pełną zdolność prawną oraz możliwość korzystania z praw obywatelskich;
  • Kandydat musi posiadać czystą kartotekę;
  • Nienaganna opinia, która musi zostać potwierdzona opinią Policji;
  • Kandydat musi posiadać przeszkolenie i licencję na posiadanie broni.

Etapy egzaminu na ochroniarza – jak wyglądają?

Egzamin na licencję pracownika ochrony fizycznej składa się z trzech etapów. Dwa z nich są z wiedzy merytorycznej a trzeci z praktycznej. Kolejno jest to test pisemny, ustny oraz strzelecki.

Podczas części merytorycznej możecie spodziewać się wielu pytań dotyczących teorii wykonywania zawody, czyli przykładowo planowania monitoringu czy ochrony imprezy masowej.

Egzamin kończy się testem strzeleckim, który jest punktowany. Aby go zaliczyć należy uzyskać minimalnie 15 punktów. Oprócz celności strzelania brane są również pod uwagę inne kryteria, takie jak przestrzeganie zasad BHP czy stosowanie się do poleceń instruktora.

Uzyskanie licencji pozwala na ubieganie się o pozwolenie na broń. W przypadku posiadania dokumentów zaliczenia kursu, nie powinien być to żaden problem. Aby je uzyskać trzeba udać się do najbliższej Komendy Policji i złożyć podanie.