Porada

Jak przygotować się na udany i bezpieczny wyjazd na nartyCo robisz, aby wyjazd na narty był szczęśliwy i bezpieczny i kojarzył się jedynie z przyjemnościami i adrenaliną, jaką daje jazda na nartach? Czy samo ubezpieczenie wystarczy?


Każdy wyjazd na narty powinien być poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. Nie wolno zapominać, że dla niektórych wyjazd na narty nie kończy się dobrze, a wspomnienia nie należą do najprzyjemniejszych. Aby zapobiec takiej sytuacji koniecznie trzeba spełnić kilka warunków. Zawsze warto się ubezpieczyć, ale nie tylko. Bezwzględnie nie wolno spożywać alkoholu na stoku i nie tolerować tego u współtowarzyszy. Obowiązek jazdy na nartach w kasku dotyczy osób do lat 16 w kraju jak i za granicą, ale wszyscy niezależnie od wieku powinni go przestrzegać. W końcu głowę ma się tylko jedną! Zawsze też warto się ubezpieczyć, Ale znajomość regulaminu narciarskiego dotyczy wszystkich narciarzy i snowboardzistów niezależnie od wieku. Jednak na wszelki wypadek warto go sobie przypomnieć przed wyjazdem na narty.

 1. Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się na stoku w taki sposób, aby nie przeszkadzać, nie zagrażać i nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.
 2. Należy zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności narciarskich, czy snowboardowych, czyli panować nad szybkością jazdy, a także dostosowywać ją do stanu trasy, warunków atmosferycznych i panującego ruchu na stoku.
 3. Narciarze i snowboardziści zjeżdżając z góry powinni wybierać taki tor jazdy, aby nie zagrażać innemu poruszającemu się osobnikowi i unikać zderzenia z osobami znajdującymi się przed nimi.
 4. Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej i lewej strony, ale zawsze należy dać pierwszeństwo przejazdu narciarzowi jadącemu poniżej i zachować taką odległość, która zapewni wyprzedzającemu wystarczającą przestrzeń do wykonania takiego manewru.
 5. Podczas wjeżdżania na trasę zjazdu lub ponownym włączeniu się do ruchu jazdy należy pamiętać o zachowania szczególnej ostrożności i sprawdzeniu przez spojrzenie w górę i dół stoku, czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności jak np. za zakrętem. A po ewentualnym upadku narciarz/snowboardzista powinien usunąć się w możliwie najszybszym czasie z nartostrady.
 7. Zakazane jest podchodzenie do wyciągu lub schodzenie po trasie narciarskiej. Należy podchodzić lub schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy zupełnie zejść z trasy.
 8. Koniecznie należy przestrzegać znaków narciarskich ustawionych na trasach, których znaczenie i obowiązek przestrzegania jest porównywalny do znaków drogowych.
 9. W razie wypadku każda osoba znajdująca się w pobliżu danego zdarzenia powinna służyć pomocą poszkodowanemu, a także jak najszybciej oznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku.
 10. Każda osoba biorąca udział w kolizji (poszkodowany, sprawca wypadku, świadek) jest zobowiązana do podania danych osobowych osobom zainteresowanym.
 11. Istnieje obowiązek zjeżdżania wyłącznie po trasach wyznaczonych naturalnymi granicami takimi jak linie lasu, czy inne oznaczenia np. trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające (białe strzałki na niebieskim tle) itd.
 12. Jazda wieczorem jest możliwa wyłącznie na trasach czynnych i oświetlonych.
 13. Korzystając z wyciągów narciarskich narciarze/snowboardziści są zobowiązani do przestrzegania regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych oraz stosowania się do zaleceń obsługi.
 14. Za naruszenie reguł niniejszego regulaminu, w wyniku których dojdzie do wypadku, za jego skutki grozi odpowiedzialność karna i cywilna. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przy orzekaniu winy.

 Wszystkim narciarzom i snowboardzistom życzę bezpiecznych i wspaniałych wyjadów!