Blog

Alimenty - w jaki sposób je uzyskać?Alimenty - w jaki sposób je uzyskać?

Sprawy alimentacyjne, pozwalające na przyznanie alimentów, są niezwykle częstymi przypadkami w polskich sądach. Zaniedbanie obowiązku utrzymania dziecka przez jednego z rodziców sprawia, że zostaje on zobowiązany do płacenia alimentów - w jaki sposób je uzyskać? Czy adwokat do spraw alimentacyjnych jest potrzebny?

 

Jak przebiega proces uzyskania alimentów?

Sprawy dotyczące uzyskania alimentów nie zawsze dotyczą wyłącznie konieczności pozyskania środków na utrzymanie dziecka. Równie często można spotkać się ze sprawami o alimenty rodziców wobec dzieci. W przypadku dzieci, obowiązek płacenia alimentów trwa do momentu, aż uzyska ono pełną niezależność - z tego też względu, nawet dzieci dorosłe powinny być na utrzymaniu rodziców, jeżeli wciąż uczy się lub studiuje. Obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko osób, które pozostawały w związku małżeńskim, ale także par posiadających dziecko i żyjących bez ślubu. Przyznaniem alimentów zajmuje się Sąd Rejonowy, właściwy do miejsca zamieszkania osoby pozwanej bądź dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, powództwo w jego sprawie musi wnieść rodzic. Jeżeli jednak skończyło ono 18 lat, w sprawie występować może samodzielnie. Zanim złożysz wniosek, na stronie https://rodzinne-prawo.com/51/adwokat-do-spraw-alimentacyjnych możesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązku i praw alimentacyjnych.

 

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Chcąc założyć sprawę o alimenty, należy złożyć do sądu pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego, w którym zawarte zostaną dane powoda i pozwanego, kwotę alimentów oraz dzień, w którym kwota ta ma zostać zapłacona. Ponadto, należy również określić wartość przedmiotu sporu, czyli suma świadczeń za cały rok. Niezbędnym elementem podczas składania pozwu o alimenty jest także uzasadnienie przedstawiające argumenty i udowadniające, że osoba pozwana posiada środki pozwalające mu na utrzymanie dziecka. W uzasadnieniu należy też określić własną sytuację majątkową oraz obliczenia wydatków, które dotyczą dziecka. Pamiętaj, że samo uzasadnienie to dla sądu za mało - musisz posiadać dowody w postaci rachunków, dokumentów, zaświadczeń o zarobkach oraz zeznań świadków.  

 

Czy składając pozew o alimenty trzeba sięgnąć po wsparcie adwokata?

Przygotowanie pism procesowych nie zawsze należą do najprostszych zadań. Można zrobić to samodzielnie, jednak warto mieć na uwadze możliwość popełnienia błędów, które mogą opóźnić cały proces. Chociaż obecność adwokata na sali rozpraw nie jest konieczne, jego wsparcie może okazać się nieocenione, gdyż da znacznie większą szansę na uzyskanie pozytywnego dla siebie wyroku. Warto zwrócić uwagę na to, aby kancelaria adwokacka posiadała duże doświadczenie w sprawach alimentacyjnych - jeżeli na przykład mieszkasz w Gdańsku, możesz poszukać pomocy w internecie, wpisując w wyszukiwarkę hasło "adwokat do spraw alimentacyjnych w Gdańsku" i wybrać najwyżej notowaną kancelarię. W ten sposób skutecznie znajdziesz profesjonalne wsparcie, dzięki któremu szansa na uzyskanie alimentów stanie się dużo wyższa.