Blog

Oszczędności i zabezpieczenie na przyszłośćOszczędności i zabezpieczenie na przyszłość

Każdy z nas w trakcie swojego życia gromadzi dobra i pomnaża swój majątek, a ten jest najlepszą formą zabezpieczenia na przyszłość. Podczas gdy gromadzone w banku oszczędności potrafią tracić na wartości, wypracowany majątek stanowi najsolidniejszy fundament spokojnej przyszłości. Dlatego wymaga on szczególnej ochrony. Czym są ubezpieczenia majątku i w jaki sposób polisa majątkowa zabezpiecza Twoją przyszłość?

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe to szeroka grupa ubezpieczeń, które chronią mienie, czyli własność i inne prawa majątkowe. Zgodnie z obowiązującą definicją prawną polisy majątkowe obejmują również odpowiedzialność cywilną (OC), a w praktyce za ubezpieczenia majątkowe uznawane są również ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne. Polisa majątkowa w wielu przypadkach może być obowiązkowa, np. polisa OC dla posiadaczy samochodu czy ubezpieczenie nieruchomości przy zakupie mieszkania na kredyt, stąd tego rodzaju ubezpieczenia majątku najlepiej kojarzymy. W rzeczywistości ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć każdego składnika majątku, który da się wycenić. Warto również wiedzieć, że z polis majątkowych mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje.

Co obejmują ubezpieczenia majątku?

Ubezpieczenia majątkowe mają na celu finansowe zrekompensowanie szkód powstałych wskutek określonych w polisie zdarzeń. Listę zdarzeń, które umożliwią otrzymanie rekompensaty, opisuje zakres ubezpieczenia. Najczęściej spotykanymi w polisach majątkowych zdarzeniami, przed którymi możemy chronić dobytek, są: pożar, powódź, zalanie, huragan, grad, śnieg, trzęsienia ziemi, katastrofa drogowa, kradzież, akty wandalizmu. Ubezpieczenie majątkowe może natomiast dotyczyć m.in. domu, mieszkania, samochodu, wyposażenia firmy, roweru, a nawet zwierząt domowych. Nie ma zamkniętej listy tego, co możemy objąć ochroną poprzez ubezpieczenie majątku. Jeśli chcesz, możesz ubezpieczyć nawet nietypowe dobra i mieć pewność, że w przypadku ich utraty lub zniszczenia nie pozostaniesz z niczym.

Ubezpieczenie majątkowe to realne zabezpieczenie dorobku życia

Ubezpieczenia majątku pozwalają chronić dorobek, od którego w praktyce zależy jakość i komfort naszego życia. Tymczasem różne niespodziewane zdarzenia mogą nas tego majątku i dobrostanu szybko pozbawić. Polisa majątkowa może też chronić przedmioty, dzięki którym zarabiasz na życie i w ten sposób zabezpieczać Twoją przyszłość. Nie ma przecież w wymiarze materialnym niczego cenniejszego ponad to, na co pracowałeś przez lata. W szerszym zakresie ubezpieczenie majątkowe obejmuje też OC w życiu prywatnym. To polisa, która zadziała w przypadku szkody wyrządzonej przez Ciebie osobom trzecim. Kiedy tak się zdarzy, zadośćuczynienie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe, chroniąc Cię przed nagłymi i wysokimi kosztami.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie majątkowe?

Dobra polisa majątkowa to polisa, która jest właściwie dobrana do Twojej sytuacji majątkowej. Przy wyborze ubezpieczenia majątku warto więc porównać oferty różnych ubezpieczycieli, a profesjonalne wsparcie w tym zakresie znajdziesz w agencji ubezpieczeniowej Eurofinance, która współpracuje ze wszystkimi największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku. Pomożemy Ci znaleźć solidne i najlepsze dla Ciebie ubezpieczenie majątkowe. Warszawa, Kraków, Łódź i kolejnych kilkanaście oddziałów Eurofinance to doskonałe miejsca do tego, by zabezpieczyć polisą majątkową dobra, które decydują o Twojej przyszłości.