Porada

Na czym polega działalność hospicjum w PolsceNa czym polega działalność hospicjum w Polsce

Głównym zadaniem hospicjów jest wsparcie osób nieuleczalnie chorych w zakresie opieki medycznej i psychologicznej w ostatnim okresie życia. Wszelkie działania opieki paliatywnej mają na celu zmniejszenia lub bólu oraz poprawę jakości życia pensjonariuszy. Większość podopiecznych hospicjum stanową osoby chore na raka. Wśród dorosłych podopiecznych jest to aż 90% z wszystkich nieuleczalnie chorych. Natomiast jeśli chodzi o dzieci to 60 % jest wśród nich z przyczyn chorób onkologicznych. 

Wsparcie hospicjum otrzymują również dzieci z niewydolnością krążenia zagrażające życiu oraz dzieci z niewydolnością wątroby lub nerek. Ponadto do opieki paliatywnej kierowani są także pacjenci z mukowiscydozą, uszkodzeniem mózgu oraz dzieci oczekujące na przeszczep serca. Najpopularniejszą w Polsce formą opieki paliatywnej są hospicja domowe. Wówczas chory na co dzień przebywa w domu rodzinnym. Niemniej jednak otrzymuje on wsparcie hospicjum dzięki regularnej opiece lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, którzy podczas wizyt zajmują się podopiecznym, a także szkolą rodzinę z zakresu jego codziennej pielęgnacji. W zakresie opieki hospicjum domowego jest także wypożyczanie specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

 Tego typu narzędzia są niezbędne do codziennego życia podopiecznych, dlatego też istotne jest wsparcie hospicjum z naszej strony w jakiejkolwiek formie. Dla osób samotnych oraz osieroconych dzieci przeznaczone są hospicja stacjonarne. Funkcjonują one zazwyczaj w budynkach przyszpitalnych lub w specjalnie do tego przeznaczonych bądź nowo wybudowanych miejscach. Hospicja stacjonarne swoja opieką otaczają również osoby, które muszą być pod stała opieką lekarską i pielęgniarską. Tego typu placówki są bardzo drogie w utrzymaniu ze względu na fakt, że muszą być w pełni wyposażone oraz gotowe na przyjęcie wielu pacjentów, dlatego też w$p1erajmy hosp1cja w sposób materialny i niematerialny. 

Hospicjom w naszej najbliższej okolicy możemy chociażby oferować swój własny czas i rozpocząć działania na rzecz pensjonariuszy w formie wolontariatu. Do najbardziej potrzebujących placówek należą hospicja dziecięce, ponieważ to właśnie dzieci przebywają najdłużej pod ich opieką, gdyż ostatni czas życia może trwać kilka lat w odróżnieniu od osób dorosłych, które korzystają z hospicjów zaledwie kilka miesięcy. Hospicja dziecięce mają pod swoją opieką dzieci w różnym wieku od niemowląt po nastolatków, ale im wszystkim pracownicy oraz wolontariusze placówek opieki paliatywnej starają się zapewnić mimo wszystko szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. Niemniej jednak najwięcej dzieci kierowanych jest do hospicjów domowych, ponieważ w znanych im warunkach oraz w towarzystwie rodziny w mniejszym stopniu przeżywają ból związany z nieuleczalną chorobą. Jest to także bardzo dobre rozwiązanie dla samych rodziców, którzy mogą przebywać stale przy swoim dziecku.