Porada

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej?Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej?

Codzienna rzeczywistość kształtowana i regulowana jest przez prawo. Niestety, nie wszyscy dysponują na tyle rozbudowaną wiedzą prawną, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów. A tymczasem nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, co wiadomo nie od dziś. W niektórych życiowych momentach, najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej. Kiedy warto się na to zdecydować?

 

Kancelaria adwokacka – co to za miejsce?

 

Zdecydowanej większości klientów kancelaria adwokacka może kojarzyć się z procesami sądowymi oraz reprezentowaniem klientów na drodze sądowej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to zaledwie ułamek szerokiego zakresu jej usług. Kancelaria adwokacka może okazać się pomocna w najróżniejszych dziedzinach ludzkiego życia. Pomaga w sprawach nie tylko rodzinnych, ale także gospodarczych, administracyjnych oraz karnych. Profesjonalne kancelarie adwokackie do dyspozycji swoich klientów oddają usługi prawników zajmujących się różnymi dziedzinami prawa.

 

Z usług kancelarii można skorzystać zawsze, kiedy ma się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zagadnień prawnych.

 

Kancelaria adwokacka – jakimi sprawami się zajmuje?

 

Jeśli chodzi o dziedziny życia codziennego, to kancelaria adwokacka pomaga swoim klientom między innymi w sprawach:

 

       cywilnych – sprawy wieczystoksięgowe, ochrona dóbr osobistych, spory z ubezpieczycielami i deweloperami, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,

       zawodowych – nieporozumienia zachodzące na linii pracownik – pracodawca, to jest naruszenia kodeksu pracy, mobbing, naruszenia praw pracownika, niewłaściwe traktowanie, spory zbiorowe,

       karno-skarbowych – wyjaśnienia na drodze klient-urząd skarbowy, nieścisłości finansowe, przeoczenie w zapłacie podatku,

       gospodarczych – kancelarie adwokackie obsługują nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki i firmy, niezależnie od ich wielkości i branży działalności,

       administracyjnych – kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem budowlanym, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, transportem oraz nieruchomościami,

       konsumenckich – egzekwowanie praw konsumenckich, które mogły zostać naruszony przez bezprawne działania przedsiębiorców, niedotrzymanie warunków umowy.

 

Jak widać, po pomoc kancelarii adwokackiej można sięgnąć w wielu obszarach prywatnych, rodzinnych, zawodowych i biznesowych.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej?

 

Nie każdy Polak dysponuje bardzo ograniczoną wiedzą na temat polskiego systemu prawa. A tymczasem rzetelne informacje pozwalają na rozstrzygnięcie wielu spraw pozytywnie dla klienta.

 

Sytuacje, które spotykają klientów kancelarii adwokackich bywają tak zawiłe, że niemożliwe jest ich rozwiązanie z pozytywnym wynikiem bez przedstawiciela. Coraz większa liczba osób decyduje się na zaciągnięcie porady profesjonalisty nawet w pozornie błahych sprawach – tak aby nie narażać się na różnego rodzaju problemy finansowe i szkody.

 

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb sp.p.