Kantor - Sokołów Małopolski oraz najbliższe okolice.