Straż Pożarna - Książ Wielkopolski oraz najbliższe okolice.