Porada

Technologia stosowania gotowej zaprawy murarskiej.Fabrycznie przygotowane suche zaprawy murarskie są mieszanką spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy mineralnych i  środków modyfikujących. Zaprawa takie są produktami wydajnymi, wygodnym i łatwym w użyciu.


Zalety gotowych zapraw murarskich:
- ułatwiaja i przyspieszają wykonanie prac,
- wykazują się wysoką przyczepnością,
- posiadają dobre parametry wytrzymałościowe,
- nie wymagają stosowania dodatków
- mają szeroki zakres zastosowania.

Zaprawa murarska dzięki swojej plastyczności i wytrzymałości nadają się jako podkład pod tynki oraz jako zaprawy do wypełniania ubytków w tynkach. Odznaczają się dużą

przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych. Zapobiegają powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin miedzy elementami muru. Są produktami o uniwersalnym zastosowaniu.

Przygotowanie podłoża:
Elementy przeznaczone do układania należy oczyścić z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować brak przyczepności. Należy stosować elementy o wysokiej dokładności wymiarów.

Przygotowanie masy:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy murarskiej do wody. Proporcje wody ustala się doświadczalnie w zależności od żądanej konsystencji. Mieszać ręcznie lub mechaniczne (wiertarką), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez około 4 godziny. W przypadku zgęstnienia należy masę przemieszać. Nie wolna dolewać wody. Nie dodawać piasku, cementu i innych dodatków. Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Wykonanie:
Przygotowaną zaprawę nakłada się na powierzchnię poziomą i pionową cegieł lub bloczków za pomocą kielni ząbkowanej, która pozwala równomiernie rozprowadzić zaprawę na wymaganą grubość. Przed nałożeniem zaprawy murarskiej, wierzch poprzedniej warstwy cegieł należy wyrównać, a następnie zmieść szczotką. Cegły należy układać na świeżej warstwie zaprawy i dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar zaprawy należy zebrać kielnią. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.