Porada

Recykling – czy dbasz o środowisko? Najważniejsze informacjeCoraz częściej słyszymy o konieczności dbania o środowisko. Informacje o akcjach ekologicznych są już codziennością w mediach. Warto jednak wiedzieć, że nie trzeba dużych nakładów pracy, aby przyczynić się do poprawy komfortu życia na naszej planecie. Wystarczą małe zmiany.


Czym jest recykling?

Ogólnie rzecz biorąc recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, która polega na ograniczeniu zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Realizuje się to poprzez ponowne przetworzenie śmieci i wprowadzenie ich do obiegu i wykorzystania. Materiały, które przeznaczone są do ponownego wykorzystania oznaczone są kodem recyklingu.

Generalnym założeniem jest maksymalne wykorzystanie śmieci. Ma to wiele zalet – przede wszystkim nie marnujemy surowców. Zamiast wytworzyć ponowny produkt zużywając energię i materiały wystarczy przetworzyć stary odpad, aby ponownie go wykorzystać. Kolejnym powodem jest minimalizacja odpadów na naszej planecie. Śmietniska są coraz większe, a ilość ogólnoświatowych odpadów przekracza już nasze możliwości. Z tego względu bardzo ważne jest znalezienie sposobu na poprawne gospodarowanie odpadami.

Recykling jest odpowiedzią na ten problem. Przykładowo wykonując porządki w ogrodzie gromadzimy tzw. odpady zielone. Są to wszelkie liście, trawy i gałęzie, która trzeba usunąć. Jeżeli wyrzucimy je na śmietnik to zostaną one wywiezione na śmietnisko, gdzie musiałyby leżeć długi czas rozkładać. Z drugiej strony dzięki procesowi recyklingu odpady takie mogą zostać ponownie wykorzystane i przy pomocy procesu kompostowania przetworzone na nawozy. Taki produkt może zostać zastosowany przy ogrodnictwie, dzięki czemu surowiec nie jest marnowany.

Jak mogę wprowadzić recykling do swojego życia?

Bardzo prosto – wystarczy odpowiednio gospodarować odpadami. Dużym krokiem jest nowa ustawa, która obowiązuje w naszym kraju. Wszystkie odpady powinny być aktualnie segregowane, czyli dzielone na konkretne kategorie. Dzięki temu nie trzeba ich sortować, a większość odpadów zostanie przeznaczona do ponownego przetworzenia. Jednak skuteczność tej metody musi dopiero zostać udowodniona.

Już od długiego czasu na osiedlach można było zauważyć kontenery na śmieci w różnych kolorach, jednak niewielka ilość osób z nich korzystała. Sortowanie odpadów w naszych domach może nas niejako zmusić do dbania o środowisko, ale zobaczymy jak całość uda się w rzeczywistości.

Odpady podczas remontów oraz prac budowlanych

Warto również wiedzieć, że nawet podczas remontów lub prac budowlanych można dbać o środowisko. Podczas wszelkich modernizacji mieszkania lub domu powstaje wiele zbytecznych materiałów, które zazwyczaj są usuwane. Czasem wyrzucane na śmietnik, a przy większych ilościach – nawet do lasu.

Duża ilość gruzu, odpadki materiałowe, folie, tapety i inne odpady mogą być wywiezione do utylizacji. Profesjonalne firmy zajmujące się tym tematem oferują kompleksowe usługi – dostarczają kontener odpowiedniej pojemności we wskazane miejsce, a po załadunku odbierają całość i wywożą na miejsce recyklingu. Jedną z takich usług jest wywóz odpadów w kontenerze.

Przykładowo gruz budowlany poddawany jest sortowaniu, aby oddzielić odpad od innych śmieci. Następnie całość zostaje skruszona przy pomocy specjalnych urządzeń. Końcowy produkt jest chętnie wykorzystywany przy budowie dróg oraz innych pracach budowlanych.