Porada

Osuszanie - likwidacja szkód po zalaniuZalanie zarówno na skutek wadliwej konstrukcji budynku, awarii instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej lub powodzi może dotknąć niemal każdego zarówno osoby prywatne, fabryki, magazyny czy też sklepy.


Szkody powstałe na skutek tego typu wydarzeń mogą być dość duże jednak w części przypadków istnieje sposób na ich zminimalizowanie. Zalanie zarówno na skutek wadliwej konstrukcji budynku, awarii instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej lub powodzi może dotknąć niemal każdego zarówno osoby prywatne, fabryki, magazyny czy też sklepy. Szkody powstałe na skutek tego typu wydarzeń mogą być dość duże jednak w części przypadków istnieje sposób na ich zminimalizowanie a w niektórych przypadkach nawet uniknięcie.

Zniszczenia powstałe na skutek zalania mogą być dwojakie. Pierwsze z nich powstają na skutek dostania się wody do budynku. Z racji tego, że w większości przypadków są to zdarzenia losowe trudne do przewidzenia nie jest możliwe zabezpieczenie się w pełni przed tego typu sytuacjami. Przedmioty różnego rodzaju uszkodzone w ten sposób przeważnie nie nadają się do ponownego użytku.

Drugi rodzaj uszkodzeń produktów wynika z niedostatecznej eliminacji wilgoci po pozbyciu się wody z budynku. Uszkodzenia tego typu można przewidzieć, a co za tym idzie można ich uniknąć. Jest to możliwe dzięki dokładnemu osuszeniu budynku po zalaniu. Im szybsza jest reakcja osób narażonych na straty z tytułu wilgoci tym większe jest prawdopodobieństwo ich minimalizacji a nawet uniknięcia. Ponieważ osuszanie jest procesem trudnym i wymagającym bardzo dużej dokładności działania, zlecane jest ono najczęściej wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmom.

Firmy zajmujące się osuszaniem dysponują wykwalifikowanymi pracownikami oraz specjalistycznym sprzętem takim jak osuszacze kondensacyjne i sorpcyjne, pompy, wentylatory, rekuperatory, dmuchawy oraz nagrzewnice. Osuszanie jest działaniem podzielonym na kilka etapów.

Wpierw konieczne jest wykrycie źródła wycieku i jego likwidacja. W razie braku tego działania nie można mówić o skutecznym osuszaniu. Wyciek, który nie zostanie zlikwidowany będzie wpływał na odtwarzanie się wilgoci, co zagrażać będzie różnego rodzaju uszkodzeniami. Dalszym działaniem jest dokonanie pomiarów i oceny w jakim stopniu wnętrze budynku uległo zawilgoceniu. Poznawszy jego poziom można rozpocząć osuszanie przy pomocy najskuteczniejszej w danej sytuacji metody. W trakcie osuszania konieczne jest ciągłe monitorowanie pracy. Pozwoli to przede wszystkim na określenie postępu prac oraz na całkowite usunięcie wilgoci. Suszeniu poddaje się przede wszystkim posadzki, ściany, powierzchnie izolujące budynek, fasady, sufity podwieszane oraz szyby wentylacyjne.

Dokładne osuszenie powierzchni po zalaniu różnego rodzaju jest bardzo ważne. Wilgoć może negatywnie wpływa na sprzęt elektroniczny, tapety podlągę, meble czy też dywany, a przede wszystkim na zdrowie człowieka na długo po zalaniu. Aby wiec uniknąć szkód tego typu warto zlecić osuszanie jednej z wielu dostępnych na rynku firm.