Porada

Jak wybrać program do prowadzenia księgowości przez organizację pozarządową?Komputerowe programy do prowadzenia księgowości są w stanie rejestrować, gromadzić i przetwarzać wszelkiego rodzaju operacje finansowe, jakie zachodzą w naszej działalności. 


To rozwiązanie niezwykle praktyczne – możemy tam zarówno tworzyć różnego rodzaju bilanse, zestawienia, raporty, jak i deklaracje podatkowe. Co więcej, tego typu programy w bardzo przejrzysty sposób prezentują niezbędne rozliczenia czy rozrachunki.

Łatwa księgowość

Program, z którego będziemy korzystać w ramach organizacji pozarządowej nie musi być tak złożony, jak oprogramowanie dla biur rachunkowych. Nie ma również konieczności poszukiwania odrębnych programów dla organizacji pozarządowych – dostępne na rynku są na tyle uniwersalne, że korzystać mogą z nich zarówno NGO, jak i wszelkiego rodzaju firmy.

Niezbędne funkcje

Każdy program do prowadzenia księgowości powinien mieć możliwość powiązania ze sobą kont księgowych wraz z tabelą bilansu oraz rachunku wyników. Dzięki temu będziemy mieli możliwość automatycznego generowania sprawozdań finansowych w dowolnym momencie. Co więcej, powinien on posiadać możliwość rozbudowywania oraz modyfikacji planu kont. Jest to niezbędne w szczególności do szczegółowego ewidencjonowania kosztów danych projektów – dzięki temu zarówno wszystkie kategorie, jak i pozycje kosztów naszych budżetów będą miały odzwierciedlenie w planie kont. Szczególnie przydatne będzie to dla organizacji realizujących jednocześnie dużą liczbę projektów i zależy im na wyodrębnianiu z każdego z przedsięwzięć przychodów oraz rozchodów. Program tego typu wyposażony musi być także w możliwość modyfikowania pozycji tabeli bilansu oraz rachunku wyników. Umożliwi to dopasowanie ich do obowiązujących wzorów sprawozdań. Równie istotne, by możliwy był tam eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych.

Inne przydatne funkcje to możliwość sumowania oraz drukowania wybranych przez nas zapisów i operacji, możliwość kreowania własnych raportów z oparciu o zaksięgowane dane, możliwość oznaczania wybranych operacji finansowych tak, by móc grupować je w innym układzie niż zostało to wykonane w planie kont, wielodostępowość do księgi danych, dzięki której z danych księgowych korzystać może w określonym zakresie wielu użytkowników (nie ma wówczas konieczności pośrednictwa księgowego, wystarczy jedynie krótkie przeszkolenie oraz ograniczone kody dostępu).