Porada

Ćwiczenia kręgosłupaĆwiczenia kręgosłupa

Ćwiczenia kręgosłupa są na dzień dzisiejszy jedyną skuteczną metodą na zapobieganie chorobom wywierającym wpływ na poprawne funkcjonowanie kręgosłupa, czyli zwyrodnieniom kręgosłupa. Poprawne funkcjonowanie kręgosłupa człowieka uzależnione jest od [...] Ćwiczenia kręgosłupa są na dzień dzisiejszy jedyną skuteczną metodą na zapobieganie chorobom wywierającym wpływ na poprawne funkcjonowanie kręgosłupa, czyli zwyrodnieniom kręgosłupa

. Poprawne funkcjonowanie kręgosłupa człowieka uzależnione jest z jednej strony od właściwej budowy układu kostnego i właściwego umiejscowienia przyczepów mięśni wraz z wielkościami dźwigni stawowych. Na drugim z kolei biegunie od sprawności działania sterującego pracą mięśni układu nerwowego. By utrzymać odpowiednią równowagę kręgosłupa kolosalną rolę odgrywają tutaj mięśnie pleców i w pewnej mierze silne mięśnie brzucha. Dlatego tak istotne są ćwiczenia kręgosłupa, które przy modelowym stylu życia większości z nas potrzebuje dodatkowych bodźców do tego by spełniał Se zadania, do których został zaprojektowany przez naszą Matkę Naturę. Podział mięśni pleców biorących udział podczas ćwiczeń kręgosłupa Mięśnie pleców człowieka dzielimy na grupę mięśni głębokich (mięśnie przykręgosłupowe oddziałujące jedynie na kręgosłup), a także grupę mięśni powierzchownych biegnących od kręgosłupa do kości kończyny górnej (żeber). 

Dlaczego silne mięśnie brzucha są tak istotne? Dlatego, że działanie mięśni oraz ciśnienie występujące w jamach odciąża kręgosłup piersiowy nawet do 50%, natomiast kręgosłup lędźwiowy do 30%. Właściwa postawa ciała człowieka Postawa ciała człowieka jest rezultatem budowy oraz rozmieszczenia części ciała takich jak głowa, klatka piersiowa, miednica i kończyny, od wypadkowej tych elementów układanki stanowi zdrowy kręgosłup. Wady postawy łatwo zauważyć dzięki zaobserwowaniu usytuowania części ciała w pozycji zasadniczej, czyli stojącej. Wszelkie odchylenia od ogólnie przyjętego wzorca prawidłowej postawy są sygnałem do tego by bliżej przyjrzeć się pacjentowi i określić, jakie są przyczyny niewłaściwej postawy. Wadę postawy zaobserwujecie wyłącznie u pacjenta stojącego, a znika zmianie pozycji w leżącą pacjenta. Jakie choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa kwalifikują się do wykonywanie ćwiczeń na kręgosłup? 

Najczęstszą, szczególnie u osób młodych jest skolioza - wada postawy powodowaną przez trójwymiarową (tak zwaną trójpłaszczyznową) deformację kręgosłupa, w przypadku, której kąt skrzywienia bocznego kręgosłupa przekracza 10°. Przejawia się to bocznym wygięciem kręgosłupa oraz zaburzeniem krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz skręceniem tułowia. Jeżeli przyczyną skoliozy jest kręgosłup, skrzywienia takie kwalifikują się natychmiast do gimnastyki i ćwiczeń korekcyjnych.